Kontaktpersoner-styremedlemmer:


 

Ingerid E. Gjessing (97143957, igjessin@online.no), leder

Oddvin Orvedal (95755505, odd.vin@online.no), turansvrlig

Kjersti Herdlevær (47927370, k-herd@online.no) , kasserer

Terje Sørås ( 95179357, terje@betomur.no), materialforvaltning

Christin Larsen (46967100, christinl2012@gmail.com), turansvarlig

Inge Kvam (95043858, ingekvam@yahoo.no), hjemmeside/FB

Gerda S. Bøe ( 48185295, gerda.boe@spv.no), vara

Anita Hjertholm (anita2104@gmail.com ), vara