Kontaktpersoner-styremedlemmer:

Beate Moberg (Bem@os-ho.kommune.no), leder

Wenche Lilletvedt ( lilletvedt@kjaerevik.no), nestleder og kasserer

  

Eivind Skaftå (eivind_lives@hotmail.com), nettsider og informasjon

 

Gunn Cecilie Omre ( gunnom@hotmail.com ), kursansvarlig

 

Elin Austevoll, tema/klubbkvelder, workshops

 

Ove Krey ( ove.krey@gmail.com ) , matrialforvalter

 

Elisabeth Vinje Nydal (97605007, elisabeth@vibliz.com), barneidrettsansvarlig