Kontaktpersoner-styremedlemmer:

Beate Moberg ( beatemoberg70@gmail.com ), leder

Wenche Lilletvedt ( lilletvedt@kjaerevik.no ), nestleder og kasserer

  

Eivind Skaftå ( eivind_lives@hotmail.com ), nettsider og informasjon

 

Gordon Skogstrand

 

Ove Krey ( ove.krey@gmail.com ) , matrialforvalter

 

Kristin Nicolaisen, varamedlem