1. hjelp - bakterier i skjell og sjøvan

På padletur, og særlig på trening og lek, er det fort gjort å kutte seg på rur eller andre skapre ting

Rur inneholder mange bakterier som er farlige dersom de får utvikle seg. Det er også rikelig med bakterier i sjøvann.

Dersom du har sår; tett dem med vannfast plaster før padling.
Dersom du får et kutt på tur, rens det og tett med vannfast plaster.
Etter tur; oppsøk lege dersom du får hevelser og/eller et kutt /sår blir betent, og få det skikkelig renset!

Vær oppmerksom på at bakteriene kan være vanskelige å finne ved blodprøver.

Det ligger mye informasjon om dette på nettet.

http://www.medicinenet.com/mycobacterium_marinum/article.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_marinum

Her er en historie fra en som har fått et rift i fra rur, og hvilked konsekvenser det ble for han. vert å lese. http://www.nshsa.org/Safety/Barnacle_Safety.html

Os padleklubb - Sikker havpadling

MÅL:

 • Padling skal alltid skje innenfor trygge rammer
 • Sikkerheten skal danne grunnlaget for gode padleopplevelser
 • Ha alltid tilstrekkelige marginer mellom hva du kan og hvilke utfordringer du står ovenfor 
 • VELG TUR ETTER EVNE!

 

RISIKO VURDERING & HÅNDTERING:

 

Faktor

Moment

 

Risiko

Håndtering

Mennesket

Hvem er med?

Antall

Navn

Kjente / ukjente

 

Savnet person

Uklarheter om hvem som mangler

Skriv navneliste om nødvendig

Hold oversikt over alle

Turleder har ansvar

 

Kunnskap og erfaring

 

 

Ulike mål og risikoaksept

Gruppe psykologi Vurderingsevne

Turplanlegging – diskuter målet og hensikten med turen

 

Fysikk

 

 

Skader

Utmattet

1.hjelps utstyr, fjellduk, taueline

Mat, drikke

 

Ungdom, barn

 

Utmattet

Tur etter evne – gode marginer

Aktivitet

Hva skal vi?

Tur

Skade på person eller utstyr

Uhell blir ikke oppfattet

 

 

Kommer vekk fra hverandre

1.hjelp / nødhjelpsutstyr - vindsekk - reserveutstyr

Avpass lengde og sted etter deltagerne, vær og vind

Hold oversikt over alle

Turleder har ansvar

 

Trening

Skade på person eller utstyr

 

 

Uhell blir ikke oppfattet

 

Planlegg hva som skal trenes på

Hold øye med alle – to og to

1.hjelp / nødhjelpsutstyr  reserveutstyr

Leder har ansvar

 

 

Kurs

Skader på person eller utstyr

 

Hold øye med alle – to og to

Leder har ansvar

 

 

Leiet tur

Skader på person eller utstyr

 

Leder har ansvar

Utstyr

Utstyrsjekk

Bekledning

Kajakk – skader

Åre – skader - reserveåre

Vest

Spruttrekk

Pumpe

Årepose / flottør

Slepeline

Vanntemperaturen - kameratsjekk

Rep.utstyr / verktøy

Miljø

Hvor skal vi?

Åpent hav

 

Kyst

 

 

Fjord

Ferskvann

Langt til land v/ uhell, endring av været

Vanskelig å komme seg i land

Refleksjon av bølger

Brytende bølger - velt

Fallvinder, krapp sjø

Krapp sjø

 

Værmelding

Kunnskap og erfaring

 

Samlet gruppe

Formasjon

To og to ansvar

Taueline

Været

Vind

Grov sjø – velt, nedkjøling

Fallvinder i nærhet av land / fjorder - velt

 

Trene kameratredning/

Egenredning

Årepose - pumpe

 

Nedbør

Våt – nedkjøling

 

Bekledning

 

Temperatur

Nedkjøling

Hete – uttørking, utmattet

 

Bekledning

Drikke

 

Tåke

Mørke

Orientering - ikke finne frem

Avstands bedømming

Kart, kompass, GPS

Lys

Samlet gruppe

Strøm

Tidevann

Grov, urolig sjø – velt

 

 

 

 

Motstrøm – utmattet,

ikke rekke frem

 

Årstid

Når?

Temperatur

 

Bekledning

Nedkjøling luft

Nedkjøling i vann / sjø

Kle deg etter vann temperatur!

Tørrdrakt, våtdrakt, reserveklær, vindsekk

 

Is

 

Ikke komme videre

Skade på kajakk

Stopp i tide!

 

 

OPPSUMMERING RISIKOHÅNDTERING:

 

 • Turplanlegging – hvem, hva, hvor, når
 • Erfaring – bedøm situasjonen og vurdere marginer
 • Ferdigheter og utstyr – hva kan gjennomføres med de ressurser som er tilgjengelig og hvilke konsekvenser får det om det skjer uhell
 • Ta med sikkerhetsutstyr: pumpe, årepose, reserveåre, taueline, 1.hjelp, fjellduk, reparasjonsutstyr, nødproviant og vann
 • Bruk alltid redningsvest
 • Kle deg etter vanntemperaturen
 • Bruk hjelm når forholdene tilsier dette
 • VELG TUR ETTER EVNE!