Kontaktpersoner-styremedlemmer:

Beate Moberg ( beatemoberg70@gmail.com ), leder

Wenche Lilletvedt ( lilletvedt@kjaerevik.no ), nestleder og kasserer

Per Erik Midtlid, nettsider

 

Gordon Skogstrand

 

Ove Krey ( ove.krey@gmail.com ) , matrialforvalter/naust

 

Bernt Skeie,  kurs

 

 

 

Del denne siden