Retningslinjer for leie av plass i naustet til Os Padleklubb


Båtplass kan leies av medlemmer som ikke skylder kontingent. Medlemmer som ikke har betalt årets leie for båtplass eller medlemskontingent innen 1.mars mister båtplassen.


Kajakken skal merkes med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne klare å holde oversikt over plassene og kunne administrere kajakkhotellet og båt lister.


Personlig utstyr oppbevares i kajakken og ikke heng detpå utsiden av båten.


Båtplassen benyttes bare til lagring av 1 stk. kajakk.


Kajakker som blir liggende i naustet mer enn 2 år uten identifisert eier inndras av klubben for videre salg eller annen bruk.


Klubben har bare forsikret bygningsmassen og klubbkajakkene. Den som leier båtplass må selv sørge for forsikring av egen kajakk.


For å beholde tildelt båtplass er det et aktivitetskrav som innebærer at personen som har tildelt plass har dokumentert 3 uttak av kajakken i løpet av kalenderåret. Uttaket dokumenteres ved å lage innlegg fra turen på klubbens facebook side eller føres i turloggen i naustet.


Søknad om fritak: Dersom du av en eller annen god grunn ikke vil være i stand til å oppfylle aktivitetskravet, kan du søke styret om fritak for det året det gjelder. Søknad skal skje skriftlig, og sendes til naust ansvarlig.


Styret forbeholder seg retten til å omrokere på tildelte plasser. Vi ønsker å forbeholde de laveste plassene (opp til og med rad 3) for de mest aktive padlerne og der fysiske forutsetninger tilsier at de bør ha lavere plass.

Del denne siden